Paweł Nieczuja Ostrowski i jego prace.

Paweł Nieczuja-Ostrowski, ur. 1975 r. w Elblągu. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. Z wykształcenia magister politologii i nauk społecznych, ukończył Uniwersytet Gdański. Obecnie jest doktorantem prof. Andrzeja Chodurskiego. Prowadzi badania nad obecnością Ormian w polskiej rzeczywistości cywilizacyjno-kulturowej oraz nad przemianami cywilizacyjnymi, rolą wielokulturowości i mniejszości narodowych w cywilizacji współczesnej.
Sztuka jest dla autora jedną z form wypowiedzi oraz poszukiwań, które koncentrują się na człowieku i na relacjach pomiędzy nim a codziennością i światem materialnym.
Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje kontakt z odbiorcą. Swoje prace autor prezentuje przede wszystkim w przestrzeni, w której się mieszka, pracuje i spędza wolny czas. Wystawy indywidualne m.in. w Klubie Studenckim "IKS" w Gdańsku, w Klubie Środowisk Twórczych "Krypta" w Elblągu, w Galerii Sztuki Współczesnej "Pro Atre-Pax" w Elblągu, w galerii Aresztu Śledczego w Elblągu, w galerii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.